Sasvim lično

Za samo nekoliko trenutaka, jedina svjetlost u sobi biće ugrijana crvena ringla na starom štednjaku marke „Gorenje“. Ključ provrele vode u džezvi, obijenih ivica, bila je jedini zvuk u kući. Stana je kuvala kafu. Popodnevnu. Imala je...